Haber & Medya

18.05.2012

VANELLI 'de ''YALIN'' Dönüşüm

Türkün Holding’e bağlı Dokuma Fabrikası Mega Tekstil AŞ ve Boya Baskı Apre Fabrikası Türkün Tekstil’de başlatılan Yalın Dönüşüm çalışmaları geniş katılım ile devam etmektedir. 2011 yılının ikinci yarısında başlatılan 1. Faz’da Değer Akış Haritaları hazırlanmış, böylece mevcut durumdaki potansiyeller ortaya konulmuştur. Gelecek Durum Değer Akış Haritası ile de yılsonu itibariyle gelinmek istenen durum belirlenmiş ve hedefler konulmuştur. 2012 başında başlatılan 2. Faz uygulamaları ile Gelecek Durum Değer Akış Haritasında belirlemiş olan hedeflere yönelik olarak Yalın Uygulamalarına başlanmıştır. Yalın Enstitünün danışmanlığında sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ilk projeler tamamlanmış ve sunumları yapılmıştır. Uygulama çalışmalarının başlamasından bu yana henüz 4 ay geçmiş olmasına rağmen tüm proje ekiplerinin olağanüstü katılımları ve çabaları neticesinde neredeyse hiç yatırım yapılmadan, sadece Yalın ruhunun bir parçası olan “İsrafı Yok Et!” felsefesi ile yapılan iyileştirmeler sonucunda önemli miktarlarda kapasite kazanılmış ve zaman, emek ve alan tasarrufu sağlanmıştır. Türkün Tekstil’de yapılan sunumlar düzen ve temizlik uygulaması olan 5S, tüm çalışanların aynı işi aynı şekilde yapmaları ve aynı yüksek kaliteyi elde etmelerini sağlayan Standart iş ve Model Değişim sürelerinin kısaltılması çalışması olan SMED –konularında olmuştur. Mega Tekstil’de ise yine 5S ve tüm çalışanların katılımıyla sürekli iyileştirme anlamına gelen Kaizen konularında sunumlar yapılmıştır. Malzeme planlama projesi devam etmektedir. Proje çerçevesinde halen devam etmekte olan 20 ye yakın proje ile bu kazanımlar büyük bir ivme ile devam etmektedir. Bu amaçla iç ve dış eğitimler sürdürülmekte ve yenilerinin planlaması devam etmektedir.


<< Geri Dön